כשאתם מתעוררים יחד
ואילו עשרת הדיברות איך תתנהג בבוקר שלמחרת

אל תעיר על ריח גוף אל תעיר על ריח פה
לא להעיר על השיער לנשק
אל תעיר אותה סתם לא לברוח לשירותים
לשלוח ידיים לא למהר לצאת מהמיטה
להגיד בוקר נפלא להגיד שישנתם נהדר