אהבה וחוק (נערך ע"י מושיקו)
אין ענישה אלא לפי חוק (תיקון תשנד)
אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק או על-פיו.
פרק א': העבירות לפי חומרתן24. סיווג עבירות (תיקון: תשנד)

אלה סוגי העבירות לפי חומרתן:
(1)
פשע-עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים:
(2)
עוון-עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים;
ואם העונש הוא קנס בלבד - קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.
(3)
חטא-עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד -
קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

חוק ועבירות
מין
חוק הזנות
והתועבה
חוק ונישואין חוק לידה
והריון