כשאתם מדברים בטלפון
ואילו עשרת הדיברות אשר תעשה ובעיקר לא תעשה בשיחות הטלפוניות שלכם

אל תענה לממתינות

אל תצעק
אל תגיד יותר מידי אני אוהב אותך תספר...כמה אתה מתגעגע
לא לתת למישהו להקשיב לשיחה אל תתקשר כל 5 דקות
לא לשכוח להתקשר לדבר בקול סקסי
לא לחקור יותר מידי אל תתלונן על עלות השיחה