כשאתם מתקלחים יחד
ואילו עשרת הדיברות איך תתנהג במקלחת

אל תגיד שהיא השמינה תחמיא
אל תצא מהר תציע לסבן אותה
לא להגיד איפה פיספסנו אל תאיץ
לא לעשות יותר מידי רעש (אזלהש) לא להשתמש ביותר מידי שמפו (אזלהש)
לא לכעוס אם היא משתמשת ביותר מדי שמפו לא לנסות תנוחות מסוכנות

*אזלהש = אם זה לא הבית שלך