ניסן
אייר
סיון
תמוז
אב

סקירת חודשים ואנשים
הנולד בחודש זה כיצד הוא מתנהג
איזו אבן מהחושן מקושרת אליו
לאיזה מלאך הוא מקושר
מה הצבע שמתאים לו
ועוד ...

אז... מה החודש העברי שלכם ?

אלול
תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר