כשאתם הולכים לים
ואילו עשרת הדיברות איך לא תתנהג בים

אל תסתכל על אחרות אל תסתכל על אחרות
אל תסתכל על אחרות אל תסתכל על אחרות
אל תסתכל על אחרות אל תסתכל על אחרות
אל תסתכל על אחרות אל תסתכל על אחרות
אל תסתכל על אחרות אל תסתכל על אחרות