לפני הפגישה הראשונה
ואילו עשרת הדיברות אשר תעשה לפני הפגישה הראשונה שלכם

תפחד!

תתרגש!
תספר...לכל העולם תתקשר לבטל ותתחרט!
תחשוב מה להגיד תחפש שעה מה ללבוש
מצא מקום מוצלח ללכת אליו תכנס לאתר הזה...ותלמד קצת
תתקלח! תקנה פרחים