אנוכי-חברתך האוהבת והיחידה על פני האדמה.

לא תעשה- לך פסל ותמונה של נערה אחרת.

לא תשא - את שמי לשווא אלא במקרים בהם תרצה להלל ולשבח אותי.

זכור- את יום הולדתי כי זהו יום חשוב וקדוש שבו תצטרך להפיל עליי שפע מתנות.

כבד- אותי בממתקים ונשיקות למען יאריכו ימי חברותינו.

לא תבגוד- בי עם אחרת.

לא תגווע- ממני אפילו שחק נעל.

לא תענה-להצעותיי ובקשותיי בשלילה.

לא תעשה- עיניים לאף נערה אחרת גם אם היא יפה ומדליקה ממני.

אני - חברתך האחת והיחידה על-פני האדמה.