כשאתם אוכלים יחד
ואילו עשרת הדיברות, תתנהג ואל תתנהג בארוחה

אל תעיר על סוג האוכל אל תעיר על כמות האוכל
אל תעיר על מהירות הלעיסה תאכל איתה
אל תאיץ אל תגיד שהיא שמנה
אל תסיים מאוחר מדי אל תסיים מהר מדי
לבקש לטעום להציע לה לטעום