תפילה נוספת ומקוצרת למציאת בת זוג

רבונו של עולם, אתה בראת אדם ואמרת לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו.
וצויתנו לישא אישה ולהוליד בנים, ולימדונו רבותינו זיכרונם לברכה שלא לאחר מצווה זו, כי חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא תלויים בנישואים ובקדושה.

לכן בלב נשבר באתי להפיל תחנתי לפניך אב הרחמן, שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי בת- זוג נאה ויראת ה’.
בעלת מדות טובות ובעלת מזל טוב. טובת שכל ומוצלחת ומבורכת, ותרבה בינינו האהבה והאחווה השלום והרעות ונוכל לעבוד עבודת הקדש בלי טרדה.


אנא ה’ הטה את לבי אל האישה האמיתית והטובה ולא אסתכל ולא אתרשם מיופי או רכוש חיצוני, רק מטוב לב ויופי אמיתי.
שלא אלך אחר יצרי הרע, רק אחר היצר הטוב שבראת בי.
שלא אכשל חלילה במחשבות זרות, רק אעשה כל מעשי למען שמך, להקים שכינתא מעפרא ולהקים סוכת דוד הנופלת.

אל ר’חום ח’נון ש’ומר ת’ומך מ’ציל י’שר פ’ודה (יכון במחשבה בלבד בשם קדוש זה רחש תמיף)

עזרני על דבר כבוד שמך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. חנני וענני ושמע תפילתי
(יכון במחשבה בלבד בשם קדוש זה אראריתא)

כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה (יכון במחשבה בלבד בשם קדוש זה אוכץ אזבוגה).

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה’ צורי וגואלי.