המאמרים הבאים לקוחים מתוךאתר ערכים
האגודה להפצת התודעה היהודית. באתר זה ניתן למצוא חומר נוסף בכל הקשור ליהדות. כל הזכויות שמורות לערכים.

כל זוג מייחל להגיע למצב שבו ירח הדבש שלו ימשך לנצח. מימוש שאיפהזו כרוך במעבר על מכשולים לא מעטים ובדילוג על פני מהמורות,המצויות לרוב בדרךהחיים המשותפת.

אורח החיים הזוגי המתנהל על פי היהדות, עלום הוא ונסתר מעיניהםשל רבים מבני דורנו. המסך החוצץ בין מסגרת חיים זו ובין אלו שלא היכירוה, מסתירסגולות ומעלות רבות המצויות בה.

הקדמה
אורח החיים הזוגי, המתנהל על פי היהדות, עלום הוא ונסתר מעיניהם של רבים מבני דורנו. המסך החוצץ בין מסגרת חיים זו לבין אלו שלא היכירוה, מסתיר סגולות ומעלות רבות.

מהי אהבה?
איחוד גשמי בין שני אנשים אינו יוצר מיזוג מוחלט. לכן, יצר הבורא את הצורך הרוחני באהבה, ושתל אותה במערכת תחושותיו של האדם.

גישה מאוזנת
הליברליזם של ימינו כופר בעצם השוני שבין הגבר לאישה ומטיף לדרך חיים המתעלמת משוני זה. הליברליזם חוטא בסילוף טבע האדם ובכפיית רעיונות השוויון, בתחומי מציאות שאינם שייכים אליו כלל.

עידון האדם
הליברליזם מחק באמצעות רעיון השוויון הפשטני שלו את תודעת הייחודיות והפרטיות. נוצר בליל אנושי שאין בו 'שלי', ואין בו 'שלך', אין אסור ואין מותר, אין יחיד ואין כלל.

פיתוח הקשר הרוחני
בני זוג שלא השכילו להבין שמטרת הנישואין היא קשירת קשר שיביא לאיחוד רוחני, לא זו בלבד שנישואיהם לא יהוו מסגרת של שותפות, אלא שהם עלולים להפוך לזירת התגוששות להשגת הישגים אישיים.

הנישואין – התרוממות וצמיחה הדדית
האדם מטבעו הוא יצור חברתי. הנישואין משחררים אותו מבדידותו ומאפשרים את קיומו הממושך של הקשר הרגשי העמוק ביותר הקיים בין בני אנוש – קשר האהבה שבין איש לאשתו.

הנהר היוצא מעדן
הטבילה במקווה מהווה את שיאו של תהליך הקשור לתודעת האדם. האדם שואף להגיע אל הטהרה ואל הזוך, והתהליך משתמש בתחושות טבעיות אלו, כדי לעורר רגשות של רענון רוחני.

התייחסות הרפואה לחיי המשפחה על פי היהדות
האדם הוא היצור המושלם ביותר עלי אדמות. אולם אחת מחולשותיו היא אי יכולתו ליהנות ולחוש סיפוק תמידי מהנאות שיגרתיות, גם אם הן יהיו ההנאות האהובות עליו ביותר. ההרגל מביא לאיבוד עניין בהנאה, ואף לתחושת דחייה. ליהדות פתרונים!

כל הזכויות שמורות - ערכים - אגודה להפצת התודעה היהודית !