כשאתם הולכים למסעדה
ואילו עשרת הדיברות עשה ועל תעשה במסעדה איתה

אל תבוא רעב מידי

תתחיל לאכול יחד איתה
אל תשכח את הארנק אל תעיר על המחיר
אל תשלח ידיים אל תצפה שהיא תשלם
אל תעשה פרצוף שמגיע החשבון אל תדבר בקול גבוה
אל תדבר בפה מלא אל תתחיל עם המלצרית