אהבה - דף ראשי

 

 

 

 

 

 


גיבוי 314 נישואי חוזה
הדרך החדשה בעידן החדש למיסוד היחסים: נישואי חוזה – הסכם לחיים משותפים

 

 

דוגמת מקרה המתאים ליצירת חוזה לחיים משותפים:


יוסי ושרית, הכירו בהיותם בני 18, ועם השנים הפכה ידידותם לאהבה גדולה. כשהיו סטודנטים ניצלו את חופשת הקיץ לנסיעה משותפת לאיטליה. שם הם התאהבו והפכו להיות לזוג. לאחר שחזרו ארצה התנהל הקשר ביניהם, כך שנשארו לישון זה בביתו של זה. כעבור מספר חודשים החליטו לשכור יחד דירה. מאז הם חיים יחד בלי שום צעד פורמלי. הם לא מצאו לנכון להכניס את הממסד (הרבנות או מרשם האוכלוסין) לחיים האישיים. רק בחלוף זמן מה, כשרצו להביא ילדים לעולם, חשבו שזה הזמן המתאים לחגוג את זוגיותם עם משפחותיהם ועם חבריהם.

 

ידועים בציבור והשוואת מעמדם למעמד בני-זוג נשואים:

 

יוסי ושרית הם בני-זוג ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף ויחסי אישות ללא נישואין. בני-זוג ידועים בציבור אינם חייבים להיות בני אותה דת. כיום, בעקבות פרשנות משפטית ענפה וחוקים מרחיבים, זוכה מעמד הידועים בציבור למעמד כמעט שווה למעמד הנישואים, ולעיתים אף שווה יותר. בני-זוג ידועים בציבור זכאים לרוב ההטבות, הגמלאות והזכויות הכלכליות למיניהן, המגיעות על-פי חוק לבני-זוג נשואים. מעמדם של הילדים לא ייפגע מחיי הוריהם כידועים בציבור.

 

יתרונותיהם של נישואי חוזה:

 

נישואי חוזה הם שוויוניים, הדדים ומבטאים את רצונם הבלעדי של בני-הזוג. עקרון השוויון מתבטא גם בנוסח כתב הזוגיות, שהוא ההצהרה של בני-הזוג על מחויבותם ההדדית.

יתרון בולט ומרכזי לנישואי החוזה: הוא כי בעת הפירוד בני-הזוג אינם נדרשים לערב את המדינה בעצם פירוקו של הקשר. בעת הפירוד חלים העקרונות שנקבעו על-ידי הצדדים בהסכם הזוגיות. בהיעדר הסכם – או אם אין הסכמה – יפנו הצדדים לבית-המשפט לענייני משפחה להסדרה של תנאי הפרידה, חלוקת הרכוש וכו'.

 

חסרונותיהם של נישואי חוזה:

 

חסרון מרכזי של נישואי חוזה הוא אי הכרה הלכתית: הטקס איננו מקובל כטקס דתי על-פי ההלכה, מאחר שלא התקיימו בו קידושין על-פי ההלכה.

כאמור, מעמדם של הידועים בציבור הוא מעמד לא רשום אך מחייב, ידועים בציבור הם בני מעמד מוסדר בחוק הישראלי ולא במרשם האוכלוסין.לפיכך, ידועים בציבור המקיימים את הדרישות החוק לכך שיכירו בהם ככאלה (גרים יחד שנה ומעלה ומקיימים משק בית משותף ויחסי אישות) אינם יכולים לקבל מעמד משפטי אחר, ולטעון לרווקותם באופן שיאפשר להם ליהנות מזכויות רווקות.  

 

 

מעמד נישואי חוזה מכח החוק:

 

בני זוג שערכו ביניהם נישואי חוזה, בחרו לעצמם את הדרך המודרנית והחוקית ביותר להתקשר ביניהם. נוסף על החוויה המרגשת, יש להם גם מעמד משפטי חדש ומחייב, שכן הם הסדירו את יחסיהם בחוזה חוקי ותקף על-פי חוקי החוזים של מדינת-ישראל. עם זאת, יש להדגיש שאין מדובר בקידושין דתיים על-פי ההלכה היהודית, או על-פי הלכה דתית כלשהי.

ערכו של מסמך הזוגיות איננו דתי. בני הזוג לא ירשמו באמצעות מסמך זה במסמכי הרישום של מינהל האוכלוסין בישראל, והם אינם מחויבים להודיע על קיום ההתקשרות למשרד הפנים. הם רשאים להירשם כזוג במוסד לביטוח לאומי, כדי ליהנות כבני משפחה תלויים מגמלאות ומקצבאות של המוסד לביטוח לאומי באו פן הדדי.

יש להדגיש כי התקשרות זו מחייבת את בני-הזוג זה כלפי זה, כמו גם כלפי מוסדות המדינה. מעתה והלאה וכאשר ייוולדו להם ילדים משותפים, לא יוכלו לטעון כי אינם חיים יחד, או מי מהם הורה יחיד, לעניין חוק משפחות חד-הוריות.

 

מה יש לעשות כדי להינשא בנישואי חוזה ?

 

להכנת כתב הזוגיות יש לערוך הסכם שישקף ברוח את רוח הזוגיות ופרטיה, ויתאים לאופיים של בני-הזוג. הסכם זה איננו הסכם סטנדרטי, שהי מדובר בתוכן שלם של זוגיות ולא בכותרת יבשה ונטולת עניין, בקיצור יש לערוך הסכם שישקף את מציאות חייהם של בנן-הזוג. בהסכם בני הזוג יכולים לתת פירוט פומבי ומשפטי יותר לקשר ביניהם.

הסכם כזה נערך בידי עורך-דין מומחה בתחום דיני הנישואים בישראל.

ההסכם מכיל את נושא הממון: כלומר הצהרה על רכושם של בני הזוג (מה יישאר בגדר רכושם האישי ומה יהפוך לרכושם המשותף), נוסף על כך נושאים כגון: ניהול משק בית משותף, גידול וחינוך של הילדים (גם אם אלה עדיין לא בתכנון בפועל) זכויות וחיובים הדדים חובה של הדדיים, חובה הדדית לתום לב, התייחסות למקרים שבהם אחד הצדדים מאבד את יכולתו לתפקד, הסדרי פרידה למקרה שהקשר הזוגי יעלה על שרטון ועוד.

בכדי להבטיח עצמם יותר, מוזמנת אפשרות מומלצת נוספת והיא לאשרר את ההתחייבות שביניהם בבית-משפט. לאחר החתימה על ההסכם המשפטי, שבו הסדירו בני-הזוג את הסכמותיהם בכל, רצוי כי יאושר ההסכם בבית-משפט לענייני משפחה אשר ייתן לו תוקף של פסק-דין.  

עוד יובהר, כי כל העניינים המשפטיים שפורטו לעיל, אינם נעשים במהלך הטקס, ולא בפני קהל.

 

הטקס

הטקס נועד בכדי לשקף נאמנה את אופיים ואת אופי הקשר שבין בני הזוג. הוא משתף את בני-הזוג בעיצובו ובמסריו.

הטקס מתחלק לשני רכיבים:

א. החלק המשפטי, בו נחתם כתב הזוגיות- ההסכם שבין בני הזוג.

ב. החלק החוויתי – טקס המסמל את התחברותם זה לזה.

בחלק המשפטי של הטקס, נחתם כתב הזוגיות שלפיו מתחייבים בני הזוג זה לזה בבחירתם לחיות יחד. בכתב זה מפרטים השניים את כל ההתחייבויות הרגשיות שהם מקבלים על עצמם. הם מצהירים כי בכוונתם להקים יחד בית ומשפחה, לנהל חיים משותפים כבני-זוג נאמנים, אוהבים ומחויבים זה לזה.

לאחר שבני-הזוג חתמו על כתב הזוגיות מתקיים חלקו החוויתי של הטקס, אשר בו נישאות ברכות לבני-הזוג והם מעניקים זה לזה טבעת המסמלת מבחינתם את המעגל המושלם של חייהם המשותפים. יש ובני-זוג בוחרים לסמל רגע זה בחפץ אחר, שהם מבקשים להעניק זה לזה. בני זוג רבים מבקשים לסיים את הטקס בניפוץ הכוס המסורתית.

בני-הזוג יכולים לערוך טקס בעל גוון אינטימי מצומצם או מרהיב יותר, ובו ישתתפו קרובים, חברים ורוב עם. לפני ההכנות לטקס ולקראת עריכת ההסכם, יתבקשו בני-הזוג להציג תעודה רשמית- דרכון או תעודת זהות-המעידה על מצבם האישי.

את הטקס מנהלים עורכי-דין העוסקים בנישואיי חוזים. הוא אינו מצריך תוכן שונה, בין שמדובר בטקס פרטי ואינטימי מאוד ובין בטקס גדול והמוני.

כפי שכבר נאמר, הטקס נערך בין בני הזוג בנוכחות של משפחותיהם ואורחיהם, אלא אם כן ביקשו אחרת – למשל לערוך אותו רק בינם לבין עצמם בנוכחות עורך הטקס (עורך-דין).

 

לסיכום- למי מומלץ להינשא בנישואי חוזה (הסכם לחיים משותפים) ?

 

הסכם לחיים משותפים מומלץ לזוגות הגרים תחת קורת גג משותפת במשך שנה ומעלה ללא נישואין, המקיימים משק בית משותף ויחסי אישות) (ידועים בציבור).

זוגות כאלה יכולים לבחור שלא להינשא בין אם מרצון אישי שלהם ובין מטעמים של חוסר יכולת כגון שהם לא מאותו דת או זוגות חד-מיניים.

ההסכם יסדיר את כל ענייניהם המשותפים החל מרכוש ועד לילדים שיבוא לעולם.

לאחר החתימה על ההסכם בפני עו"ד המתמחה בדיני אישות, יערכו בני-הזוג טקס שיעשה בנוכחותם, בנוכחות משפחת ו/או חבריהם ובנוכחות עורך-דין בלבד. במהלך הטקס בני-הזוג מחליפים טבעות או כל חפץ אחר אשר מטרתו לסמל את מעגל חייהם המשותפים.

נישואי חוזה מקנים לבני-הזוג ליהנות מכל ההטבות והזכויות המגיעות להם כזוג ידועים בציבור מאת מוסדות המדינה (כגון ביטוח לאומי),  אך הם לא יוכרו במשרד הפנים כזוג נשוי.

           

  • בכל האמור במאמר זה אין בו כדי לשמש תחליף לייעוץ כלשהו אשר אמור להיות מותאם לכל זוג בהתאם לצרכיו.

 

הכותבת היא עו"ד קרן לנציאנו ממשרד עו"ד לנציאנו פרייז ושות', מומחית במשפטים (תואר שני) ומגשרת מוסמכת, העוסקת בכל תחומי המשפט האזרחי ודיני מעמד אישי (משפחה).


לשאלות נוספות: עו"ד קרן לנציאנו: 077-3456026

מוגן ע"י זכויות יוצרים © ,בבעלות אהבה - אתר האהבה הישראלי Love - Israeli Lovesite

[ חזור ] 


הכל על ...
אהבה , רגשות , תחושות , פרחים , שוקולדים , מדריכים , טיפים , כתבות , שירים , סיפורים , מכתבים , פתגמים ,הגדרות , הכרויות , פורומים ועוד...
tvcv - rdau, - ,juau, - ahrho -nf,cho - p,dnho - nsrhfho - vfruhu, - purunho - prjho - aueuksho
LOVE , LOVE QUOTES ,LOVE  SONG ,LOVE  STORY  

כל הזכויות שמורות -
LOVE - אתר האהבה הישראלי - 1996-2020


שימו לב : כיוון שהאתר מבוסס תוכן גולשים איננו אחראים על תכנים המפרים זכויות יוצרים ,
במקרה ומצאתם באתר תוכן אשר מפר את זכויות היוצרים שלכם אנא פנו אלינו ואנו נסיר את התוכן אשר מפר זכויות בהקדם האפשרי.

אהבה תפילה בגדי הריון Citral רופא שיניים בחולון שרת וירטואלי דיאטה דייט