אהבה - דף ראשי

 

 

 

 

 

 


חיקוי הגבר לא טוב לאשה?

מתוך : אתר הידברות - קישור מומלץ מתחת לכתבהבמוסף ''נשים'' של עיתון מעריב התפרסמה ''כתבת צבע'' של הכתבת פורייה גל ''מילה שלה - מילה שלו''.

בכתבה מופיעים ממצאיו של מחקר חדש של החוקרים שירית בן ישראל וארז חגי מחברת E.H.P. המחקר ניסה לעמוד על הרגלי החשיבה השונים של נשים וגברים. עורכי המחקר הגדירו את הממצאים כמפתיעים ביותר.... אפילו עבורם.

כל מין מייחס משמעות שונה וייחודית למילים. המילה ''תחרות'' העלתה אצל גברים את האסוציאציה של ''ניצחון'' בעוד שנשים כתבו ''קשה''. המשמעות לדידם היא כי כשגבר שומע על תחרות הוא מתמלא אדרנלין, ואלו האישה ''משתבללת'' מתכווצת ומתמלאת חששות.

''חוצפה'', עוררה אצל הגברים אסוציאציות של הישגים, ואלו הנשים כתבו ''חולשה, חוסר תרבות''. כלומר הגברים משתמשים לפעמים בשבירת הכללים הקיימים כדי להתקדם ולהגיע להישגים, בעוד שהנשים רואות בכך דבר לא מוסרי ובעייתי. עוד דוגמא אותה הגדירו כ''מאלפת'' היא המילה ''הצלחה'', גברים מוצאים כוח כסף והשפעה, ואילו הנשים מסתפקות במועט ומבקשות הנאה.

גם המילה ''החלטה'' הביאה לתוצאות שונות. גברים אמרו ''כדאיות'', נשים אמרו ''התבלטות'' אצל נשים, כותבים עורכי המחקר, הדיבור והשימוש בשפה הוא פחות ממוקד מטרתי, יותר רגשי.

בנוסף התגלה דפוס מחשבה אותו הגדירו כאינטימיות מול אוטונומיה. נשים כל הזמן פועלות מתוך רצון לייצא אינטימיות וקרבה, אצל גברים לעומת זאת יש צורך מתמיד בשמירה על אוטונומיה על הגבולות שלהם. לכן, הם מסבירים, כשגברים מתחרים ביניהם, בסוף התחרות הם תוקעים כף וממשיכים הלאה. נשים לא עושות זאת, כי מבחינתן האינטימיות נשברה.

''נדהמתי לגלות עד כמה השפה היא שונה'', מסכמים עורכי המחקר.

אחרי כל ההצהרות והתדהמות הללו כמעט ממש התבקש ניתוח ומסקנות מחקר פשוטות אך עם זאת עמוקות או לפחות מתבוננות על ההבדלים המכוננים בין נשים וגברים. ובמקום זאת, נזרקו אמירות פחות או יותר שטחיות, כאילו מזהות את השמש ומתעקשות שהיא בסה''כ הירח ולפיהן:

''לא מדובר במבנה גנטי שונה או בגזירה משמיים. מדובר פשוט בחינוך שונה שאילף אותנו , נשים וגברים, לדפוסי חשיבה מסוימים... אם נדע על ההבדלים האלה נוכל לטפל בהם''.

את מי שקצת למד הכיר או אפילו התעמק ביסודות היהדות, ממצאי המחקר ה חדש לא הפתיעו. חז''ל עמדו על הפערים הללו ועל שורשם הפנימי האימננטי לפני לפחות כמה מאות שנים.

היהדות מספרת כי הבורא חילק את הבריאה כולה, ואת האדם שבתוכה לזכר ולנקבה. מלכתחילה לא ברא הבורא אדם אחד שיהיה מושלם מצד עצמו הואיל ורצה שהאדם יהיה נזקק לאחרים.

מכיוון שהאדם תלוי בזולתו, נתן הבורא לגבר ולאישה כוחות שונים המשלימים זה את זה במטרה יחד להביא תועלת לעצמו ולסביבתו. ומכאן שלא מדובר על אילוף אלא על מהות. גם שאיפה אובססיבית לאילוף לנשיות את הגברים או לגבריות את הנשים לא רק שלא יצלח אלא ההפך ייכשל ויאמלל. ודוגמאות לא חסרות בימנו.

עפ''י השקפת התורה, מצויים בנפש האדם שני יסודות עיקריים שמהם נובעות שתי תגובות או גישות בסיסיות כלפי המציאות, אלו הם היסוד הנקבי והיסוד הזכרי. היסוד הנקבי הוא השאיפה לשלמות - גם אם על חשבון התקדמות, והיסוד הזכרי הוא השאיפה להתקדמות - גם אם על חשבון השלמות. או כמו שמצאו החוקרים וכינו זאת דפוס של אוטונומיה מול דפוס של אינטימיות.

מבנה נפשי נכון הוא שהן אצל הגבר והן אצל האישה משתפים פעולה שני הצדדים 'הגברי' 'והנשי' - אך אחד הוא המוביל, הדומיננטי.

לפי היהדות הגבר והאישה הם בריות שונות, נפרדות זו מזו, ולכל אחת מהן התפקיד המיוחד שיועד לה, הן מבחינה גופנית והן מבחינה רוחנית. אי השלמה עם המציאות, גוררת אי הבנות רבות ויוצרת חיכוכים מיותרים.

ג'ון גריי כותב בספרו 'גברים ממאדים ונשים מנוגה' :

''בהעדר מודעות לעובדה שאנחנו אמורים להיות שונים, נמצאים גברים ונשים כל הזמן בעימותים אלו עם אלו''.

המהפכה החברתית של המחצית השניה של המאה ה - 20 אופיינה במגמה להתייחס בצורה שוויונית לגברים ולנשים, לחנך בנים ובנות באופן זהה ולהאמין שאין כל הבדל בין המינים, פרט להבדל הגופני. הטענה שאין הבדל בין מוח גברי ונשי, הייתה הנחת היסוד לגישה שדגלה בשוויון מוחלט בין המינים בכל הנוגע למטלות ואופני העיסוק.

אולם, ממצאי המדע בימינו תומכים בקביעה שהגבר והאישה שונים בתכלית והניסיונות של מי מן הצדדים להתכחש לכך מסיבותיו הוא אינם תואמים את המציאות הנתמכת במדע.

ג'ר לוי ( פרו' לפסיכולוגיה באוני' שיקגו פורסם בטיים אינטרנשיונל )
''כשהייתי צעירה האמנתי ש - 100% מן ההבדלים בין המינים נובעים מן ההשפעה הסביבתית. כיום, אחרי 20 שנה של חקר המוח אני ב - ט - ו - ח- ה שהבדלים ביולוגים נמצאים בבסיס ההתנהגות השונה שלנו''. (הדגשה לא במקור)

ד''ר ריצ'רד רסטאק

''נמצאו הבדלים ביוכימיים במוחותיהם של גברים ונשים המצביעים על הבדלים תפקודיים ח שובים בין מוחות גברים ונשים. הראיות שהתקבלו במחקרי מוח בתקופה האחרונה מצביעים כי ההבדלים ההתנהגותיים הרבים בין גברים לנשים יסודם בהבדלים בתפקודי המוח הטבועים באדם מבחינה ביולוגית''.
( וושינגטון פוסט ).

השיח על שוויון ושונות שעומד בבסיס מחקרים אלו ואחרים של: התמודדות, דרישות, זכויות וחובות, הוא שיח לוחמני. מלחמה שרוב רובה היא פנימית בין האישה לעצמה.

היהדות אינה מכירה לא בזכויות הגבר ולא בזכויות האישה, הם אינם נושאים למאבק תחרותי על זכויות לעצמם. יש להם חובות וציווים. יש להם תפקיד, וייעוד, המתאימים לאפיונים הפנימיים שלהם.

אמרו חז''ל: '' נתן הקב''ה בינה יתירה באישה יותר מבאיש''.
( נידה מה )

ומפרש המלבי''ם ( רבי מאיר לייבוש בן יחיאל רב דרשן ופרשן המקרא )

''בחכמה יבנה בית ובתבונה יתבונן. ובדעת חדרים יימלאו כל הון יקר ונעים החכמה המקובלת היא אוסף מבחוץ ( אינה נובעת מן האדם אלא באה ממקור חיצוני לו ) אולם התבונה, היא המבין דבר מתוך דבר והוא דומה למכונן הבית. ודעת, מצינת את כוח היצירה הבאה לכלל מעשה'' ( משלי כד, ג- ד ).

ללא בינה יתירה, לא יכולה הייתה האישה לבנות בית לבעלה - הגבר וילדיהם. עפ''י היהדות השוני בין גברים לנשים בתפקוד החברתי הוא פונקציונאלי ולא מעמדי!

ועוד, בהמשך המאמר עמו התחלנו ממשיך להתעקש החוקר:

''אם נשים יכירו את העולם הגברי ואת כללי המשחק שלו יהיה להם יותר קל להתמודד''.

ואלו ביהדות להלכה אין מעמידים אישה במלכות שנאמר'' שום תשים עליך מלך ( דברים יז', ט''ו ) ולא מלכה. ( הלכות מלכים א , ה ) ו.
המלך מתוקף מעמדו חייב לנהוג בתקיפות ובנוקשות, לאישה לעומת זאת טבע של רכות וכך היא פטורה מתפקידים אלו לא משום העדר כישורים אלא משום צניעותה ומהותה.

על גילוי נטייתה הרגשית של האישה במחקר, כתבו כבר חז''ל:
''אמר רב. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה'' (בבא מציעה, נט)

ועדיין, דוגמאות רבות בהיסטוריה של עם ישראל לנשים שפעלו בפסגת החיים הציבוריים משום כורח הנסיבות: שלומציון המלכה, דבורה וחולדה הנביאה.
לסיכום, במיוחד היום ''בעידן החדש'', עידן של מודעות וניסיון להגשמה עצמית ל''התקרבות לעצמך'', נראה כי הגשמה א מ י ת י ת היא זו שתחילתה בהתכנסות הבנה פנימית מהותית היכרות, וסופה בקבלה של עצמך, ולא בחיצוניות חיקוי ואילוף. אלה רק ינציחו את התסכול הקיים זה מכבר.
 
קישור למקור : http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7596&Catogory=12&SubID=7144  


נוסף: October 12th 2004
מספר: אנונימי
דירוג:
כניסות: 2181
שפה: english
  

[ חזור לאינדקס המגזין אהבה | הוסף תגובה ]


[לחזרה לרשת האהבה לחצו כאן]


חיקוי הגבר לא טוב לאשה?
אושר לפרסום על ידי אנונימי ביום 2004-10-13 20:49:47
הדירוג שלי:


אוקי, בתור פמיניסטית אני חייבת להודות ששכנעתם אותי.
כנראה שבאמת יש הבדלים בין גברים לנשים.
יוצא לי יותר למצוא נשים רגישות מגברים שיבכו מסרטים , לדוגמא,
אבל כמובן הכל יחסי.
יש לא מעט בנות שדווקא מאוד תחרותיות וביודעות להתקדם בחיים.
בכל אופן, אם תגידו שאישה צריכה לשבת במטבח ולהיות עבד נרצה לבעלה,
אני אשרוף חזיות ואתכם!
 


הכל על ...
אהבה , רגשות , תחושות , פרחים , שוקולדים , מדריכים , טיפים , כתבות , שירים , סיפורים , מכתבים , פתגמים ,הגדרות , הכרויות , פורומים ועוד...
tvcv - rdau, - ,juau, - ahrho -nf,cho - p,dnho - nsrhfho - vfruhu, - purunho - prjho - aueuksho
LOVE , LOVE QUOTES ,LOVE  SONG ,LOVE  STORY  

כל הזכויות שמורות -
LOVE - אתר האהבה הישראלי - 1996-2020


שימו לב : כיוון שהאתר מבוסס תוכן גולשים איננו אחראים על תכנים המפרים זכויות יוצרים ,
במקרה ומצאתם באתר תוכן אשר מפר את זכויות היוצרים שלכם אנא פנו אלינו ואנו נסיר את התוכן אשר מפר זכויות בהקדם האפשרי.

אהבה תפילה בגדי הריון Citral רופא שיניים בחולון שרת וירטואלי דיאטה דייט