תעודת נישואין
התעודה הונפקה בתאריך: 9/10/2020, מספר התעודה: 207        
תעודת נישואין זו הינה תעודת נישואין וירטואלית אשר ניתנה באתר האהבה הישראלי, וזאת מתוקף היותו האתר הישראלי הגדול לאהבה.

אני זזו לוקח את זזה להיות אישתי, אני מתחייב בזאת להכניסה אל תוך חיי, להיות איתה בשמחה ובצער, להתגבר יחדיו על כל הקשיים וליהנות מהנצחונות המשותפים, לספק לה את כל צרכיה, להגן עליה ולאהוב אותה עד סוף ימי.

אני זזה לוקחת את זזו להיות בעלי, אני מתחייבת בזאת להכניסו אל תוך חיי, להיות איתו בשמחה ובצער, להתגבר יחדיו על כל הקשיים וליהנות מהנצחונות המשותפים, לספק לו את כל צרכיו, להגן עליו ולאהוב אותו עד סוף ימי.

היום בתאריך 9/10/2020, אנו, זזו וזזה, באים בברית נישואין וירטואלית זו.


חתימת החתן: _______________ , חתימת הכלה: _______________ .


אנו מאחלים לנשואים הטריים אושר נצחי!
צוות אתר האהבה הישראלי

(תעודה זו אינה תעודת נישואין חוקית ואינה באה להחליף תעודת נישואין כלשהי לרבות רבנית או אזרחית).