תעודת אהבה
התעודה הונפקה בתאריך: 22/7/2019, מספר התעודה: 206        
תעודת אהבה זו הינה תעודה וירטואלית אשר ניתנה באתר האהבה הישראלי, וזאת מתוקף היותו האתר הישראלי הגדול לאהבה.

אני משה מצהיר/ה בזאת כי הנני אוהב/ת כל כך את אוסנת וכי אתן לו/לה את כל חיי!

אני משה אוהב/ת אותך כל כך כיוון ששאת מי שאת עבורי ובשבילי
בנוסף, את האור בחיים שלי

היום בתאריך 22/7/2019, אני מצהיר/ה על אהבתי.


חתימת המאוהב/ת: _______________ .


אנו מאחלים לאוהבים עוד אהבה... ועוד אהבה.. ועוד קצת, אהבה!
צוות אתר האהבה הישראלי.